Hướng dẫn thanh toán trực tuyến

1. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – VIETCOMBANK

Tên tài khoản: Nguyễn Văn Hào 

Số TK VNĐ: 0451000221945

Chi nhánh Thành Công, Hà Nội

2. Ngân hàng  Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt  Nam – Agribank

Tên tài khoản: Nguyễn Văn Hào 

Số TK VNĐ: 1400205426742

Chi nhánh Láng Hạ, Hà Nội

3. Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank

Tên tài khoản: Nguyễn Văn Hào 

Số TK VNĐ: 19021087181012

Chi nhánh Yên Viên – Hà Nội

4. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV

Tên tài khoản: Nguyễn Văn Hào 

Số TK VNĐ: 21110001606639

Chi nhánh Hà Nội

5. Ví điện tử MOMO

Số điện thoại: 0977084686